Jdi na obsah Jdi na menu

Na kněževeské tvrzi probíhají práce na obnově interiérů nejstarší části objektu.

2. 10. 2014

Od roku 2012 probíhá postupná citlivá obnova cenné kulturní památky - dvora a tvrze v Kněževsi nad Oslavou, která bude po rekonstrukci z části využita pro muzejní účely.

Obnova 2013 - 2014

Již druhým rokem probíhá náročná obnova nejstarší části kněževeské tvrze. V loňském roce proběhla první etapa stabilizace západní stěny (směrem k čp. 2), kdy byl opraven úsek základového zdiva a poškozené obvodové stěny v délce cca. 16 m (destrukce zdiva byla místy hluboká až 50 cm, široká okolo 2,0 m a sahala do výšky 2,3 m!). Opraveny byly okapy po obvodu stavby. Během roku 2013 se také podařilo provést úplnou obnovu dřevěného trámového stropu se schodištěm do patra. Veškeré prvky byly provedeny ručně tradičními tesařskými a truhlářskými postupy, a to ve spolupráci s Konventem Řádu rytířů Kristových za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a obce. V rámci úplné rekonstrukce stropu byla odstraněna novodobá koupelna a opraveno porušené zdivo.

V letošním roce se navázalo na práce z loňského roku. Jsou prováděny vyzdívky poškozeného zdiva. Pukliny jsou zpevňovány aktivovaným cementovým mlékem a chemickou maltou či klínovány. Za podpory Ministerstva kultury České republiky jsou ve spolupráci se stavební firmou Jindřicha Mikysky z Laviček, restaurátorkou MgA. Lucií Matějkovou a částečně také svépomocí jsou opravovány a restaurovány původní omítky. Po konzultacích s kolegy z ČVUT a kolegy z rakouské památkové péče byla zadána výroba replik oken a dveří.

Pokud nastalé podzimní počasí umožní, bude v letošním roce obnoven též druhý komín černé kuchyně. Pro rok 2015 připravujeme první etapu obnovy střešní krytiny a krovu nad hlavní obytnou budovou čp. 3, která je zastřešena mansardovou střechou.

Muzeum

Ve spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně probíhá příprava profesionálního muzejního využití nejstarší části objektu. Od roku 2013 probíhají průběžné konzultace na místě samém s pracovníky Ústavu archeologie a muzeologie, především pak s Prof. Zdeňkem Měřínským, PhDr. Irenou Loskotovou a Mgr. Pavlem Holmanem. Další setkání proběhne ve druhé polovině měsíce října.

Muzeum, jehož první část by měla být otevřena již v příštím roce, bude zaměřené na dějiny Radostínska a Měřínska.