Jdi na obsah Jdi na menu

Kněževeská tvrz zažila druhý ročník vladyckých slavností.

21. 7. 2014

Myšlenka založit tradici lidových slavností v Kněževsi začala vznikat s postupným poznáváním historie vesnice a její kdysy nejvýznamnější stavby - dvora, jenž ve svých zdech ukrývá téměř intaktně dochovanou středověkou tvrz. Právě ve zdejší budově dvora čp. 3 se zhruba do poloviny čtyřicátých let 20. století konaly pod záštitou někdejšího rychtářského rodu Valentů nejrůznější lidové veselice, jejihž konání bylo násilně přerušeno nástupem socializace vesnice. V areálu dvora čp. 3 byl zřízen provoz Státních statků a tradiční vlastnické, kulturní a společenské hodnoty byly záměrně potlačovány. Někdejší sál - tabulnice, byla rozdělena příčkou, kdy v části sálu byl zřízen byt a část sálu využita pro kancelář zdejšího provozu Státních statků, později JZD.

Ve druhé polovině roku 2012 se začala rodit myšlenka památkové rehabilitace celého areálu i jeho následného kulturně společenského využití, a to včetně pravidelně konaných slavností, které by navázaly na zašlou slávu společenských akcí probíhajících ještě v nedávné minuosti v prostorách zdejšího dvora. První ročník slavností se uskutečnil 20. července loňského roku, druhý ročník pak 19. července letošního roku.

Organizace letošního ročníku byla poměrně náročná jak z důvodu příprav interiérů a exteriérů zdejší tvrze - za což patří skutečně velký dík zejména obyvatelům a zaměstnancům obce Kněževes, tak i přípravou programu a jeho organizací. Na letošním ročníku jsme tak mohli shlédnout divadelní vystoupení jihlavské skupiny historického šermu Vivamus, kurtoazní tance, středověké souboje, hru s ohněm či se středověkou mučírnou k nám zavítali členové jemnické skupiny historického a scénického šermu Lucemburk z Jemnice. Ohromný byl také výkon pelhřimovského fakíra Petra Dragona Kozáka, který uchvátil diváky odolností lidského těla. K tanci a poslechu i večerní zábavě zahrála kapela Virus z nedalekého Jabloňova. Celým programem provázel a diváky bavil populární moderátor Hitrádia Vysočina Pavel Bláha.

Na letošní ročník zavítala také "delegace" z partnerské tvrze Nemile u Zábřeha, jejíž kastelán Jaromír Dominik Schoffer zde v dobovém kostýmu renesančního šlechtice pozval obyvatele Kněževsi na výlet na svoji tvrz. V průběhu slavností k nám také zavítal historický požární automobil Laurin & Klement Mh z nedaleké obce Krásněves.

Občerstvení bylo v letošním roce zajištěno ve spolupráci s jihlavským pivovarem Ježek a pizzerií Gulliver z Velkého Meziříčí.

Akci podpořila řada místních firem, a to firma LS Mont, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou, firma Chlazení Špaček z Ostrova nad Oslavou, firma GMJ, s.r.o. z Kuřimi, firma Uchytil z Brna, firma Topení, voda, plyn - Josef Klusáček z Ostrova nad Oslavou, firma Zeras, a.s. z Radostína nad Oslavou, firma Střechokomplex ze Žďáru nad Oslavou a firma Pila - Miloš Švoma z Radostína nad Oslavou. Všem sponzorům velice děkujeme!!! Zároveň děkujeme Obci Radostín nad Oslavou za zapůjčení pódia.

Doufáme, že se vám slavnosti líbili a těšíme se na viděnou na již třetím ročníku...

Fotografie z letošního ročníku naleznete na adrese:

https://cs-cz.facebook.com/Tvrz.Nemile

 

Přejeme krásné letní dny!!!