Jdi na obsah Jdi na menu

Kněževes získala novou kulturní památku - renesanční půlkruhovou kašnu

23. 5. 2014

Obec Kněževes se jako jedna z mála může pochlubit vcelku zajímavým fondem kulturních památek. Jde celkem o pět objektů, které svoji historií a výtvarným pojetím dotváří zástavbu obce - jde o areál středověké tvrze a barokní rychty čp. 3, barokní kapli sv. Floriána a trojici barokních kamenných křížů z roku 1780. Tento soubor památek byl v loňském roce rozšířen o další cennou kulturní památku – renesanční půlkruhovou kašnu pocházející ze zámku ve Stránecké Zhoři. Kašna, kterou se podařilo získat do sbírek muzea, bude po restaurování umístěna k severní obvodové stěně hlavní obytné budovy čp. 3.

Jde o kašnu, která byla původně umístěna v ose jižní stěny na nádvoří zámku ve Stránecké Zhoři. Na základě výstupů SHP zámku lze předpokládat, že zde byla instalována až po roce 1680, kdy dosavadní vlastník – klášter karmelitánů v Mannersdorfu prodává zhořské panství Rudolfu hraběti Rabattovi, svobodnémkasna---pred-pozarem.pngu pánu na Dornbergu a pánu na Canale. Na zhořský zámek se však s velkou pravděpodobností dostala již druhotně, neboť je sestavena ze dvou různorodých (výtvarně odlišných) celků. Předpokládá se, že již v této době bstranecka-zhor--zamek---renesancni-kasna---vyrez.pngyla umístěna v ose jižní nádvorní stěny. Po roce 1953, kdy byl objekt zámku přestavován pro potřeby zemědělského učiliště, byla z důvodu výstavby nádvorního dvouramenného schodiště rozebrána (spodní část a záda ponechány na svém původním místě) a později postavena k jižnímu průčelí zámku (v této době byla kašna také necitlivě opravena cementovými plombami - viz poslední foto). Na tomto místě setrvala až do roku 2002, kdy byla na žádost vlastníka zámku demontována a dočasně uložena ve skladovacích prostorách při zámku. Po více než deseti letech deponování se dosavadní vlastník – Řád rytířů Kristových rozhodl kašnu věnovat na Kněževes, kde se stane součástí sbírek připravovaného muzea.

Samotnému přemístění kašny předcházelo projednání záměru s pracovníky Národního památkového ústavu a Kraje Vysočina.