Jdi na obsah Jdi na menu

K novým nálezům na kněževeské tvrzi

17. 6. 2015

V rámci probíhající rekonstrukce severního traktu kněževeské tvrze bylo učiněno několik nových objevů. Jde především o nález pozůstatků po roubené komoře v patře severního traktu, zjištění původní dispozice v patře severního traktu a o nález posledních fragmentů renesanční sgrafitové výzdoby vnějších fasád.

I. Roubená komora

Během příprav obnovy trámového stropu se záklopem byly při čištění prostor patra severního traktu tvrze objeveny pozůstatky po roubené komoře. Jde především o nález obezděných trámků a výrazného ústupku v celé délce západní obvodové stěny severního traktu. Dále o nález výrazného otisku po vnitřní (zjevně dřevěné) dělící příčce, jejíž umístění odpovídá interpretaci předpokládané původní dispozice v přízemní severního traktu.

Na základě dobře čitelné nálezové situace lze interpretovat předpokládanou původní dispozici patra severního traktu. Nová zjištění předpokládají rozdělení horní úrovně severního traktu do dvou rozměrově stejně velkých částí. V prostoře, která se nacházela v západní polovině patra, nalézáme pozůstatky po roubené komoře. Západní polovina byla přístupná jednoduchým stojatě obdélným vstupním otvorem, prolomeným při levém okraji jižní obvodové stěny. Ve špaletě s původní hladkou omítkou se dosud zachovala kapsa pro závoru.

Samotná komora vyplňovala SZ část prostory a byla osvětlena jedním štěrbinovým oknem, prolomeným v ose západní stěny. Zbývající část prostory byla využita pro komunikaci mimo severní trakt (směrem k západnímu paláci tvrze) a do druhé, východní prostory v patře severního traktu a snad i do navazujících horních, dnes již odstraněných úrovní.

Východní prostor severního traktu představuje volnou sálovou prostoru, prosvětlenou jedním stojatě obdélným oknem, prolomeným po pravé straně plochy východní obvodové stěny a dále malým štěrbinovým oknem, prolomeným v ploše východní obvodové stěny v její levé polovině. U většího z oken byla nově prokázána existence renesanční maltové pasparty s tordováním.

II. Sgrafitová výzdoba

Mimo starší nález renesančních sgrafitových psaníček s "plaménkovou" výzdobou byl v těchto dnech objeven další doklad o renesanční sgrafitové výzdobě tvrze v období druhé poloviny 16. století. Jedná se o jemně utahovanou bíle olíčenou paspartu u okna ve východním průčelí tvrze. Pasparta je po obvodu zdobena rustikálně proškrabávaným tordováním (šroubovicí). V rámci blízkého regionu jde o velmi ojedinělé řešení, neboť u zdejších šlechtických sídel zaznamenáváme vesměs velmi prostou výzdobu (Stránecká Zhoř, Rudolec). Obdobná řešení tak lze v současné době dokumentovat pouze u sídla v Radešíně či goticko-renesanční tvrze Klečany v Nedvědici.

Zajímavostí je, že byly v případě kněževeské tvrze využity pro podklad zjevně starší načervenalé omítky, které byly nově po polovině 16. století doplněny o vodorovné sgrafitové pásky s psaníčkovými motivy a pasparty kolem oken a snad i typická iluzivní bosáž v nároží, ta však dosud nebyla spolehlivě prokázána. 

knezeves---nalez-maltove-pasparty-s-tordovanim-6.2015---vyrez.png

Kněževes, tvrz - nález maltové pasparty s tordováním u okna v patře východního průčelí