Nová Říše, klášter - prohlídka kláštera s vyčerpávajícím výkladem opata Mariana Rudolfa Kosíka