Kněževes, tvrz - nově odkryté šterbinové okno východního průčelí