2. Kněževes, tvrz - pokládka cihelné dlažby do komunikační prostory paláce - stav konec léta 2013