1. Kněževes, tvrz - sutě ze zřícených konstrukcí ve střední komunikační prostoře někdejšího paláce - stav léto 2012